> Auto inruilen? Ontvang een spoedbod binnen 15 minuten

Privacy verklaring

Autotaxatie Partners B.V.

Introductie

Autotaxatie Partners B.V. (hierna: ATP) is gespecialiseerd in de remarketing van auto’s. Online taxatiebeheer en in- en verkoop van voertuigen is onze core business. Met behulp van een online platform, gegarandeerde biedingen en de Taxatie-app, bieden wij onze klanten een oplossing waarmee inruil- en inkooprisico worden verminderd en winstmarges kunnen worden geoptimaliseerd. Afhankelijk van de producten die de klant afneemt, verwerkt ATP voor zijn klanten persoonsgegevens.

ATP hecht veel waarde aan privacy en neemt zijn verantwoordelijkheid om uw privacy, alsook die van uw klanten, te beschermen en draagt daarom zorg voor het vertrouwelijk behandelen van de door u verschafte (persoons)gegevens. ATP verwerkt persoonsgegevens op basis van de verplichtingen uit de toepasselijke wet- en regelgeving over bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

ATP heeft deze privacyverklaring opgesteld om u te informeren over hoe wij persoonsgegevens verwerken. In deze privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens door ons worden verzameld, waarom wij deze gegevens verzamelen, hoe deze gegevens door ons worden verwerkt én waar deze gegevens door ons worden opgeslagen.  

Door middel van het verwerken van de door ons verzamelde persoonsgegevens willen wij uw gebruikservaring verbeteren. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle producten/diensten van ATP. Via deze weg willen wij u gelijk benadrukken dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere partijen, behoudens partijen die in opdracht van ATP via schriftelijke instructies persoonsgegevens verwerken.

Identiteit

DienstverlenerAutotaxatie Partners B.V.
BezoekadresEuropaweg 204-2
7336 AR Apeldoorn
PostadresPostbus 414
7300 AK Apeldoorn
Telefoonnummer088 8833222
E-mailadresinfo@autotaxatiepartners.nl
KvK58724710

Waarom verwerken wij uw gegevens?

 • Voor algemene bedrijfsvoering;
 • Voor communicatiedoeleinden;
 • Voor het uitvoeren van onze dienstverlening op het gebied van remarketing van auto’s;
 • Voor het verbeteren van onze website;
 • Voor het versturen van onze nieuwsbrief;
 • Voor het verwerken van sollicitaties;
 • Voor marketingdoeleinden.

Welke gegevens verwerken wij?

 • Bankgegevens van onze klant;
 • Bedrijfsgegevens van onze klant;
 • E-mailadres van onze klant;
 • Naam contactpersoon van onze klant;
 • NAW-gegevens en andere relevante informatie die worden verwerkt op basis van een overeenkomst voor uitvoering van de dienstverlening met betrekking tot de in- en verkoop van auto’s;
 • Telefoonnummer(s) van onze klant.

Op welke gronden verwerken wij uw gegevens?

 • Op basis van een gerechtvaardigd belang;
 • Op grond van een wettelijke verplichting;
 • Op grond van toestemming;
 • Ter uitvoering van een overeenkomst.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij verwerken uw gegevens voor een vooraf uitdrukkelijk bepaald doel. Als een doel is gerealiseerd, verwijderen wij de gegevens die wij voor dat doel hebben verzameld.

Gegevens verkregen door een sollicitatie worden bij een afwijzing binnen vier (4) weken verwijderd.      

Wanneer wij in het kader van onze dienstverlening persoonsgegevens van uw klanten verwerken, dan worden deze gegevens verwijderd, uiterlijk binnen vier (4) weken nadat de dienstovereenkomst is beëindigd. Als wij zijn gehouden aan een wettelijke verplichting om de persoonsgegevens te bewaren, dan zulllen wij deze gegevens vernietigen, uiterlijk vier (4) weken ná het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn.

In het kader van fiscale verplichtingen zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens voor een termijn van zeven (7) jaar te bewaren.  

Met wie delen wij uw gegevens?

ATP voert zijn dienstverlening uit in opdracht van een klant, waarbij de klant het doel en de middelen bepaalt van de verwerking van gegevens. ATP zal de gegevens nooit voor eigen doeleinden verwerken. Zodoende is ATP  geen verwerkingsverantwoordelijke en daarmee draagt ATP geen verantwoordelijkheid voor onder andere de juistheid van gegevens die de klant aanlevert. ATP is voor zijn opdrachtgevers verwerker. Om duidelijke verantwoordelijkheden ten opzichte van ATP en zijn klanten vast te leggen, zijn onderlinge afspraken gemaakt over het verwerken en beschermen van gegevens.

Hieronder staan de categorieën van partijen beschreven, waarvan ATP diensten en/of producten afneemt. Ten aanzien van de verwerkingen van onderstaande partijen is ATP verwerkingsverantwoordelijke. Met deze partijen zijn schriftelijke afspraken gemaakt over het verwerken en beschermen van gegevens:

 • Met een derde partij die verantwoordelijk is voor de hosting van de website van ATP;
 • Met een derde partij die verantwoordelijk is voor een onlinedienst, waarmee ATP zijn nieuwsbrieven verstuurt;
 • Met een derde partij die verantwoordelijk is voor het hosten van de zakelijke e-mail business account.

Welke rechten heeft u?

Intrekken van uw toestemming

Indien de verwerking is gebaseerd op de rechtsgrond toestemming, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van eerder uitgevoerde processen die zijn uitgevoerd op basis van de toestemming vóór uw terugtrekking.

Recht om te verzoeken, te corrigeren en te verwijderen

Wanneer ATP uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u het recht op een redelijke toegang. ATP zal u uw persoonsgegevens verstrekken nadat u hiertoe een verzoek heeft gedaan.

Als uw persoonsgegevens onjuist zijn of de gegevensverwerking is irrelevant of tijdens ons verwerkingsproces is de wet overtreden, dan kunt u ATP verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen.

Beperking van de verwerking

Als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, dan heeft u het recht om die verwerking te beperken voor een periode dat ATP de juistheid van uw persoonsgegevens kan controleren. Indien uw persoonsgegevens onjuist zijn, zal ATP dit zo spoedig mogelijk corrigeren.

Kennisgeving van uw rechten

ATP informeert u te allen tijde over uw verzoek, nádat uw persoonlijke gegevens zijn gerectificeerd, ná het verwijderen van uw persoonsgegevens en wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is.

Gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die u aan ATP heeft verstrekt. ATP zorgt dat u uw persoonsgegevens ontvangt in een gestructureerde, veelgebruikte en machine-leesbaar formaat. Verder heeft u het recht om uw persoonsgegevens te verzenden naar een derde zonder enig hinder van ATP.

Hoe maakt u gebruik van uw rechten?

Stuur een e-mail naar info@autotaxatiepartners.nl met het verzoek van welk recht u gebruik wilt maken en om welke verwerking van gegevens het precies gaat. Zorg dat u uw persoonlijke gegevens vermeldt, zodat ATP u kan identificeren.

Ná uw verzoek om één of meer van uw rechten te gebruiken, zal ATP u onverwijld in kennis stellen van het verzoek en in elk geval uiterlijk binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek. Indien noodzakelijk kan dit termijn met twee (2) maanden verlengd worden, rekening houdend met het aantal verzoeken en de complexiteit daarvan. Over enige vertragingen of verlenging zal ATP u binnen één (1) maand ná ontvangst van het verzoek informeren, met inbegrip van de redenen voor de vertraging.

Vragen en/of klachten?

Indien u vragen en/of een klacht heeft kunt u contact opnemen met info@autotaxatiepartners.nl

Wij streven ernaar om vragen en/of klachten zo goed mogelijk af te handelen.

Als u niet tevreden bent over het afhandelen van uw klacht, dan kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen?qa=klacht%20indienen&scrollto=1.

Wijzigen privacyverklaring

ATP heeft te allen tijde het recht om de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen worden gepubliceerd op https://www.autotaxatiepartners.nl/.

Contact

Bezoekadres

Postadres

Postbus 414
7300 AK Apeldoorn

Contact

088-8833222

Algemeen

KvK nummer: 58724710
BTW nummer: NL853154910B01

© Autotaxatie Partners

Volg ons

Volg ons